Ochranné známky

Firma BEAS, a.s. je kromě jiných vlastníkem těchto ochranných známek, které umožňují identifikovat výrobky naší firmy

ČTYŘLÍSTEK

  • Značení výrobků pekárny Lično

SRDÍČKO

  • Značení výrobků cukrárny Letohrad

ČTYŘLÍSTEK

  • Ličenský chléb poznáte podle vyraženého čtyřlístku

MŘÍŽKOVÁNÍ

  • Ličenské pečivo (rohlík, houska) poznáte podle mřížkování.